- Komerční sdělení -finance
DomůMužiZnáte povinnosti správce při reklamaci vyúčtování za bydlení?

Znáte povinnosti správce při reklamaci vyúčtování za bydlení?

Povinnost řešit reklamaci nejen vyúčtování vychází přímo ze spotřebitelského charakteru smlouvy o výkonu zprávy. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení každé reklamace je správce navíc povinen vydat spotřebiteli písemný doklad.

Při uplatnění reklamace je správce povinen vydat spotřebiteli potvrzení, nejpozději spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat pouze v případě, má-li spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem (např. doručenkou, v případě uplatnění reklamace formou zásilky adresované do vlastních rukou).

Poměrně častým pochybením správce je podání informace o způsobu uplatnění reklamace (především ve vztahu k ročnímu vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu/nebytového prostoru) omezeno na písemnou formu. Jelikož však zákon neváže uplatnění reklamace jen na určitou jednu formu právního úkonu, ve smyslu ustálené judikatury ČR lze právo z odpovědnosti za vady uplatnit jak písemně, tak ústně, případně konkludentním způsobem (ze kterého však nepochybně vyplývá, co jím spotřebitel zamýšlí projevit).

Součástí ročního vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu (nebytového prostoru) je zpravidla poučení správce o tom, dokdy lze uplatnit reklamaci jednotlivých položek. V rámci předběžného posouzení správnosti výpočtů je lhůta pro uplatnění předmětné reklamace nejčastěji stanovena na 15 dní. I když je z pohledu správce (který má zájem na co nejdřívějším zaslání přeplatků a konečném vyúčtování nedoplatků jednotlivých vlastníků) uložení takové lhůty praktické, všeobecná záruční lhůta poskytnuté služby 40/1964 Sb. Občanský zákoník stanovená na období 24 měsíců, přičemž ve vztahu ke spotřebiteli tuto lhůtu nelze zkracovat.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek