- Komerční sdělení -finance
DomůMužiRoční vyúčtování nákladů na bydlení pečlivě zkontrolujte

Roční vyúčtování nákladů na bydlení pečlivě zkontrolujte

Roční vyúčtování musí správce podle zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor poslat vlastníkům každoročně nejpozději do 31. května následujícího roku.

Legislativa nestanovuje, jak má vyúčtování vypadat, jaké náležitosti má obsahovat. Základním podkladem vyúčtování je schválen zálohový předpis, který by měl každý vlastník bytu obdržet koncem roku s platností od 1. 1. následujícího roku.

Vyúčtování by měla být jednoduchá a spotřebitelům srozumitelná i přesto, že legislativa nestanovuje, jak musí vyúčtování vypadat. Forma a obsah vyúčtování tepla a teplé vody jsou upraveny vyhláškou Úřadu pro regulaci síťových odvětví (URSO).

Plnění/služby podléhají ročnímu vyúčtování podle skutečných nákladů fakturovaných od dodavatelů za uplynulý rok. Každá položka plnění musí mít ve vyúčtování údaje o naměřené spotřebě za bytový dům a jejím finančním vyúčtování z faktury od dodavatele služby.

Vlastníte byt? Musíte přispívat do fondu oprav?
V hlavičce vyúčtování by měly být uvedeny údaje správce resp. společenství (název, adresa, IČO, kontakty apod.). V úvodu vyúčtování by měly být: údaje o domě, vlastníkovi, číslo bytu jako variabilní symbol, počet osob v domě, počet osob žijících v bytě a datum zpracování vyúčtování.

Při každé službě by měly být uvedeny údaje za bytový dům, za byt ve formě doplatku nebo nedoplatku za danou službu. Vlastníci bytů se ve smlouvě o výkonu správy nebo ve smlouvě o Společenství musí dohodnout, jakým způsobem budou jednotlivá plnění/služby účtována, a to vždy hlasováním na schůzi vlastníků bytů.

Smlouva by měla uvádět konkrétní způsob rozpočítávání jednotlivých položek ve vyúčtování. Důležité pro vlastníky je, aby byla ve smlouvě o výkonu zprávy/SVB jasně stanovena pravidla, podle kterých se jednotlivé položky rozpočítávají.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek