- Komerční sdělení -finance
DomůRady a NávodyVláda odklepla více peněz pro pečovatele i osobní asistenty

Vláda odklepla více peněz pro pečovatele i osobní asistenty

Vláda odklepla zvýšení příspěvků na opatrování a sazby za hodinu osobní asistence. Pečovatelům přibude na účtu o 17,21 eura měsíčně více, hodinová sazba osobní asistence vzroste o 38 centů na 5,20 eura.

Více než 64 tisíc pečovatelům v produktivním věku a pečovatelům, kteří dostávají důchodovou dávku, se od začátku července zvýší příspěvek na opatrování. Příspěvek pro příjemce v produktivním věku při celodenním opatrování jedné osoby s těžkým zdravotním postižením (ZTP) vzroste o 17,21 eura na 525,65 eura měsíčně. Tento příspěvek v současnosti od státu dostává 39 tisíc pečovatelů. Je-li příjemce příspěvku současně i důchodcem a celodenně opatruje jednu osobu s ZTP, příspěvek půjde nahoru o 8,63 eura na 262,85 eura. Takových pečovatelů je 23,3 tisíce. Vyplývá to z nařízení, které ve středu schválila vláda.

Od začátku července stoupne i sazba za jednu hodinu osobní asistence, a to o 38 centů na 5,20 eura. Tato sazba slouží k výpočtu výše peněžního příspěvku na osobní asistenci. \“Přinese to zvýšení peněžního příspěvku na osobní asistenci o přibližně 53,20 eura měsíčně,\“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Osobní asistenci fyzické osobě s ZTP v současnosti provádí 15,6 tisíce asistentů.

Peněžitý příspěvek na opatrování stát poskytuje přímo osobě, která opatruje fyzickou osobu s ZTP odkázanou na opatrování. Jeho výše je stanovena v závislosti na tom, zda pečovatel pobírá, resp. nepobírá některou z důchodových dávek, od počtu opatrovaných fyzických osob s ZTP a od rozsahu poskytovaného opatrování. Nařízením se zvyšují všechny měsíční výše peněžního příspěvku na opatrování u pečovatelů v tzv. . produktivním věku, jakož i u pečovatelů pobírajících důchodovou dávku.

Zvýšení příspěvků na opatrování a sazby na hodinu osobní asistence si ve druhém pololetí letošního roku ze státního rozpočtu vyžádá 7,8 milionu eur a v příštím roce 19,1 milionu eur.

výpověď, ztráta práce, nezaměstnanost, smutek
ČTĚTE I
Maximální dávka v nezaměstnanosti poroste o téměř 80 eur. Garanční dávka o více než 230 eur
Výšky peněžního příspěvku na opatrování upravuje zákon o kompenzacích v závislosti na tom, zda opatrování provádí fyzická osoba, která pobírá některou ze zákonem stanovených důchodových dávek, resp. ji nepobírá (v tzv. produktivním věku), od počtu opatrovaných osob s těžkým zdravotním postižením a od rozsahu poskytovaného opatrování. V závislosti na těchto skutečnostech stanoví zákon o kompenzacích peněžitý příspěvek na opatrování v sedmi výškách.

U pečovatelů pobírajících některou ze zákonem stanovených důchodových dávek je výše peněžitého příspěvku na opatrování stanovena v poloviční výši jako pro pečovatele v produktivním věku.

Tento způsob stanovení výše peněžního příspěvku na opatrování zohledňuje skutečnost, že u příjemců v produktivním věku se zákonem stanovená výše peněžního příspěvku na opatrování snižuje o tu část příjmu opatrované osoby s handicapem, která přesahuje dvojnásobek částky životního minima pro jednu zletilou fyzickou osobu (v současnosti tento dvojnásobek představuje částku 436,12 eura) a peněžitý příspěvek na opatrování je většinou jediným příjmem pečovatele.

Pro stanovení výše peněžního příspěvku na opatrování u pečovatelů pobírajících některou ze zákonem stanovených důchodových dávek se nezkoumá příjem opatrované osoby s ZTP (peněžitý příspěvek se poskytuje v plné výši) a peněžitý příspěvek není jediným příjmem pečovatele.

Životní minimum od července poroste. Zvýší to dávky a sníží daně
Jak vzrostou částky za opatrování a osobní asistenci
Zvýšení základních zákonem stanovených měsíčních výšek peněžního příspěvku na opatrování se v roce 2022 pozitivně projeví celkově u 64 287 příjemců tohoto peněžního příspěvku.
Předpokládá se, že 39 108 pečovatelům v produktivním věku, kteří opatrují jednu FO s ZTP se zvýší peněžitý příspěvek na opatrování o 17,21 € měsíčně. Tento příspěvek se zvýší o 22,93 € měsíčně 1 393 pečovatelům v produktivním věku, kteří opatrují dvě nebo více FO s ZTP.
U pečovatelů – penzistů půjde v roce 2022 o následující zvýšení:

u těch, kteří opatrují celodenně jednu FO s ZTP je zvýšení o 8,63 € měsíčně (23 264 příjemců),
u těch, kteří opatrují jednu FO s ZTP, které se poskytuje ambulantní sociální služba více než 20 hodin týdně je zvýšení o 7,59 € měsíčně (130 příjemců),
u těch, kteří opatrují celodenně dvě nebo více FO s ZTP je zvýšení o 11,49 € měsíčně (390 příjemců),

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek