- Komerční sdělení -finance
DomůRady a NávodyVyznáte se ve výplatní pásce? Jak ovlivňuje finanční plánování?

Vyznáte se ve výplatní pásce? Jak ovlivňuje finanční plánování?

Který pracovní den je nejoblíbenější? Samozřejmě, ten výplatný. Na účet přijde vyšší částka peněz, se kterou začíná měsíční kolotoč financování výdajů.

Často, aniž bychom se pozorně podívali na samotnou výplatní pásku. V té je uvedena například i hrubá mzda, která ovlivňuje finanční plánování z dlouhodobého hlediska. „Od hrubé mzdy se odvíjí výše dávek od státu v době pracovní neschopnosti či nezaměstnanosti. Na místě je však otázka – budu schopen nepříznivé období vykrýt, nebo si musím pomoci doplňkovým pojištěním? Samostatná kategorie je také příprava na důchod, protože peníze od státu zřejmě stačit nebudou,“ tvrdí Jana Drotárová, odbornice na osobní finance z Partners Group.

Kompletní údaje o mzdě
Výplatní páska je oficiální potvrzení zaměstnavatele, ve kterém zaměstnanci reportuje podrobné údaje o jeho mzdě. „Povinnost vydat zaměstnanci takový doklad vychází ze zákoníku práce a legislativa současně stanoví minimální položky, které musí obsahovat. Přesná forma však není dána a závisí zejména na informačním systému, který zaměstnavatel využívá. Proto se mohou jednotlivé položky na výplatních páskách lišit,“ vysvětluje Jana Drotárová.

Doklad obsahuje informace o všech složkách a plněních mzdy, o srážkách ze mzdy, jako jsou odvody do pojišťoven a fondů, nebo zálohy na daň ze závislé činnosti a jiné. Informuje nás io odpracovaných dnech, čerpané dovolené a jejím zůstatku, názvu zdravotní pojišťovny, ve které jsme pojištěni, či o uplatňování, respektive neuplatňování nezdanitelné části základu daně na poplatníka.

Informaci můžete obdržet i mailem
Zatímco v minulosti dostávali zaměstnanci výplatní pásku přímo s výplatou v hotovosti, dnes je situace jiná. Peníze za odvedenou práci se zasílají na účet a elektronickou formu může mít i doklad. Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na zasílání výplatní pásky v elektronické podobě, je-li to technicky možné. Při této formě je zaměstnavatel povinen chránit osobní údaje. Výplatní páska zaslaná emailem musí být proto chráněna heslem.

Čistý příjem, hrubá a superhrubá mzda
Výplatní pásku jako doklad o příjmu při žádosti o hypoteční nebo jiný úvěr již nepotřebujete.

\“Informace o mzdě a srážkách ze mzdy banky zjišťují od Sociální pojišťovny,\“ přibližuje odbornice. Jaký je tedy dnes význam tohoto dokladu, když o výši platu se dozvíme z výpisu z bankovního účtu? Výplatní páska uvádí nejen čistou mzdu, kterou si umíme zkontrolovat z výpisu k účtu, informuje ale také o ceně práce a hrubé mzdě, tedy penězích, které jsme sice vydělali, ale byly odvedeny do systému státu.

„Páska přesně udává, do jakých institucí naše peníze šli. Můžeme si tak zkontrolovat, kolik a kde platíme a jaká je celková cena naší práce, tedy superhrubá mzda, kterou jsme svým pracovním výkonem vydělali,“ říká Jana Drotárová. Po odečtení povinných odvodů, které zaměstnavatel za zaměstnance uhradí, je vyčíslena hrubá mzda. Z ní se odečítají další odvody státu, tedy sociální a zdravotní odvody, případně srážky ze mzdy, a dostaneme se k čisté mzdě, se kterou pravidelně měsíčně hospodaříme. Na lepší představu, je-li superhrubá mzda 1 352 eur, hrubá mzda bude 1 000 eur a čistá mzda pak vyjde na 774,12 eura.

Sledujete informace o odvodech? Pokud ne, začněte
\“Při finančním plánování je nezbytné pracovat nejen s příjmy, ale i se všemi srážkami, které ze mzdy máme,\“ upozorňuje Jana Drotárová. Nejdůležitější údaj je sice samotná čistá mzda, ale z dlouhodobého hlediska jsou velmi důležité i informace o odvodech do Sociální pojišťovny a II. a III. důchodového pilíře.

„Ukazují skutečný stav našich investic a zabezpečení na stáří. Výše odvodů přímo souvisí se starobním důchodem, s dávkami v nezaměstnanosti či nemocenským pojištěním. Čím vyšší odvody odvádíme do Sociální pojišťovny, tím více peněz od státu dostaneme. To ovšem platí jen do určité výše, například při dávce v nezaměstnanosti a nemocenské dávce je stanoven maximální limit, který může příjemce dostávat,“ upozorňuje odbornice. Finanční rozdíly mohou paradoxně pocítit více ti, kteří mají vyšší příjem. Maximální výše nemocenské dávky ve srovnání s reálným příjmem, na který byli zvyklí, totiž může vytvořit velký schodek v měsíčním rozpočtu, a tedy i snížení životní úrovně. „Právě takové případy řeší doplňkové pojištění, které je určeno ke krytí výpadku příjmů v rodině,“ dodává.

Platí také, že čistá mzda není vždy částka, kterou zaměstnavatel i reálně zasílá na účet. Například kromě gastrolístků se z ní odečítají exekuce, platby do III. důchodového pilíře, případně další srážky. Praktický význam má také hrubá mzda. „Na základě výše hrubé mzdy se například rozhoduje o tom, zda žadatel má nárok na hypotéku pro mladé.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek